Ciprian Para

Ciprian Para – Conf. univ. dr. și Dirijor permanent al Corului Ave Musica la Academia Națională de Muzică „Gh. Dima”. 

Dirijorul Ciprian Para, conferenţiar universitar doctor al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, şi-a început pregătirea muzicală la Liceul de Muzică „Ion Vidu” din Timişoara, continuând studiile la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, specializarea Dirijat cor academic, la clasa profesorului universitar Florentin Mihăescu. După finalizarea studiilor universitare, Ciprian Para a continuat să se perfecţioneze la Conservatorul de Muzică „Santa Cecilia” din Roma, a participat la cursuri de dirijat în Sion (Elveţia), Montilla şi Melilla (Spania) completându-şi cunoştinţele de dirijat coral şi dirijat orchestră.

La fel de important, pentru desăvârşirea profesională a dirijorului Ciprian Para, a fost şi numărul mare de concerte corale, simfonice şi vocal-simfonice peste 600 susţinute cu Ansamblul coral Ave Musica al Academiei de Muzică „Gh. Dima”, Corul Cappella Transylvanica, Corul Antifonia, Orchestra simfonică a Liceului de Muzică „S. Toduţă”, Corul Theophania, Corul Vox Transylvana, Corul Astra, cu alte ansambluri corale şi orchestrale cu care a avut numeroase colaborări. Amintim dintre acestea, corurile şi orchestrele simfonice ale Filarmonicilor din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Timişoara. O experienţă aparte pentru dirijor au constituit-o concertele susţinute în Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Spania şi Ungaria. 

Titlul de Doctor în Muzică, obţinut în anul 2003, cu teza Demersul dirijoral ca factor de împlinire a unei concepţii interpretative, marchează o altă latură a activităţii sale, aceea a cercetării muzicologice, strâns legată de practica dirijorală, şi ilustrată de cele două volume tipărite în anul 2005: Concepţia interpretativă în demersul dirijoral şi Relaţia dirijorului cu ansamblul muzical. 

Activitatea artistică a dirijorului Ciprian Para este strâns legată de cea didactică, iar repertoriul său înglobează lucrări aparţinând unor genuri diverse, ce ilustrează stilistic marile epoci din istoria muzicii universale şi româneşti, cuprinse în antologiile corale și pe CD-urile editate în țară și în străinătate.