Regulament concurs

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Regulamentul Concursului Internaţional „Gheorghe Dima”

Ediția a XVIII-a. Secţiunea Compoziţie. Cluj-Napoca, 2020

1. Concursul se adresează tuturor compozitorilor care până la 15 martie 2020 nu au împlinit vârsta de 36 ani.

2. Concursul are ca obiect compunerea unei piese pentru cor mixt a capella, având 4-8 voci, cu o durată de 3-4 minute, pe un text la alegerea candidatului, într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau latină.

3. Nu este acceptată muzica electronică (bandă, live electronics, etc) care să însoțească corul.

4. Un concurent poate participa cu o singură lucrare în concurs.

5. Piesa corală trebuie să fie originală și să fie scrisă special pentru Concursul Internaţional „Gheorghe Dima”, ediția a XVIII-a, Secțiunea Compoziție. Exclusivitatea se referă și la următoarele aspecte: piesa corală înscrisă la prezentul concurs nu a fost înscrisă la niciun alt concurs, nu a fost publicată și/sau interpretată în public și nici nu este programată pentru a fi interpretată în public înainte de 1 noiembrie 2020.

6. Piesa câștigătoare a Premiului I va deveni piesă impusă în cadrul semifinalei Concursului Internațional „Gheorghe Dima”, ediția a XIX-a, Secțiunea Dirijat coral, care se va desfășura la Cluj-Napoca în intervalul 14-19 iunie 2021 (semifinala și finala va fi transmisă prin livestream pe site-ul competiției/pe pagina oficială de Facebook a competiției).

7. Piesele câștigătoare ale concursului de compoziție vor fi interpretate public de Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, România, în stagiunea 2021-2022, sub bagheta câștigătorului Concursului Internațional „Gheorghe Dima”, ediția a XIX-a, Secțiunea Dirijat coral 2021.

8. Concurenții se obligă să asigure în formă scrisă toate drepturile de interpretare, înregistrare și difuzare referitoare la textul literar folosit (în situațiile de la punctele 6 și 7)*

9. Înscrierea se realizează exclusiv ONLINE. Documentele necesare pentru înscriere sunt:

a. Partitura piesei nesemnată, având titlul și un moto (în format .pdf);

b. O variantă audio a piesei, simulată de calculator, în format mp3 (opțional, dar recomandat);

c.O traducere în engleză a textului literar folosit, dacă acesta este într-o altă limbă decât engleza.

d. Fişa de înscriere completată (disponibilă pe pagina de internet a concursului);

e. Declarație pe proprie răspundere, de originalitate a piesei și de asigurare a drepturilor de interpretare, transmisie, difuzare, inclusiv cele referitoare la textul literar utilizat (formular disponibil pe pagina de internet a concursului);

f. Copie după certificatul de naştere;

g. O fotografie recentă (3 megapixeli sau 300 dpi);

h. O scurtă prezentare de max. 800 caractere în limba engleză;

  1. Termenul limită de completare și trimitere a formularului de înscriere este 30 septembrie 2020, ora 23:59, fusul orar al României (GMT+2).
  2. Juriul este format din:

Adrian Pop, compozitor, Prof. univ. dr., Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, președintele juriului;

Ivan Fedele, compozitor, profesor, Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma, Italia);

Bruno Mantovani, compozitor și dirijor, director al Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (2010-2019);

Dan Dediu, compozitor, Prof. univ. dr., Universitatea Națională de Muzică din București;

Cristian Bence-Muk, compozitor, Conf. univ. dr., director al Departamentului Compoziţie muzicală și Dirijat al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

  1. Rezultatele concursului vor fi anunțate pe site-ul competiției în 1 noiembrie 2020.
  2. Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestaţie.
  3. Juriul va acorda următoarele premii, care nu pot fi divizate:

Premiul I: 4800 RON (~1000 EUR) și includerea piesei câștigătoare ca piesă impusă în semifinala Concursului Internațional „Gheorghe Dima”, ediția a XIX-a, Secțiunea Dirijat coral, 14-19 iunie 2021, respectiv interpretarea piesei într-un concert al Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, România, în stagiunea 2021-2022, sub bagheta câștigătorului Concursului Internațional „Gheorghe Dima”, Secțiunea Dirijat coral 2021.

Premiul al II-lea: 3840 RON (~800 EUR) și interpretarea piesei într-un concert al Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, România, în stagiunea 2021-2022, sub bagheta câștigătorului Concursului Internațional „Gheorghe Dima”, Secțiunea Dirijat coral 2021.

Premiul al III-lea: 2880 RON (~600 EUR) și interpretarea piesei într-un concert al Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, România, în stagiunea 2021-2022, sub bagheta câștigătorului Concursului Internațional „Gheorghe Dima”, Secțiunea Dirijat coral 2021.

  1. În cazul obținerii unui premiu, autorul se obligă ca la fiecare interpretare publică ulterioară sau în caz de difuzare radio/tv/online sau publicare să menționeze următoarele: Piesă compusă special pentru Concursul Internaţional „Gheorghe Dima”, ediţia a XVIII-a, Secţiunea Compoziție și distinsă cu Premiul I, II sau III (după caz).
  2. Câștigătorii premiilor sunt de acord să cedeze drepturile de interpretare, înregistrare audio-video și difuzare a piesei lor din cadrul concertului Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca în stagiunea 2021-2022, fără nicio pretenție financiară*.
  3. Câștigătorul Premiului I este de acord să cedeze drepturile de interpretare, înregistrare audio-video și difuzare (radio/tv/online) a piesei sale în cadrul finalei Concursului Internațional „Gheorghe Dima”, ediția a XIX-a, Secțiunea Dirijat coral, 14-19 iunie 2021, fără nicio pretenție financiară*.
  4. Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” îşi rezervă dreptul de a realiza înregistrări audio sau video, imagini fotografice, inclusiv transmisii radio sau TV, prin intermediul terților, în timpul concursului de dirijat menționat la punctul 17, fără a se obliga la acordarea de remuneraţii către autorii pieselor sau textelor literare*.
  5. Prin înscriere, concurenții sunt de acord cu întregul regulament de concurs și acceptă toate condițiile de mai sus; nerespectarea cerințelor enunțate conduce la descalificare / anularea premiului.

____________

* În conformitate cu prevederile referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru orice nelămuriri sau informații ne puteți contacta la adresa de e-mail:      composition@dimacompetition.ro